Centrul Japonez Akino

AkinoCentrul Japonez Akino este un centru educațional înființat printr-un parteneriat româno-japonez.

Misiunea Centrului Japonez Akino este de a promova limba, cultura și arta japoneză, de a sprijini programele de învăţare ale limbii japoneze (examenul Nihongo Nouryoku Shiken) și de a stimula dialogul intercultural între români și japonezi.

Profesorii centrului Akino, români și japonezi, asigură o pregătire performantă cursanților prin focalizarea pe competențele cheie stabilite la nivel internațional și preluarea unor practici ale școlilor japoneze. Metodele și tehnicile de predare sunt dinamice, centrate pe dezvoltarea abilitaților cursanților de a comunica în japoneză și de a-și însuși cât mai eficient informația.

Viziunea echipei de profesori Akino este ca, prin entuziasm și implicare, să învețe cursanții să-și valorifice cât mai eficient cunoștințele dobândite în limba japoneză. Abordarea profesorilor este una modernă, conformă metodelor de studiu japoneze, care are la bază studiul intensiv al limbii japoneze prin utilizarea metodelor activ – participative de predare.

Centrul Akino

Cursurile de japoneză Akino se țin într-un cadru organizat, dotat cu bănci, laptop-uri, tablă magnetică și materiale didactice adecvate. Cursurile sunt variate, atractive și de noutate, fiind individualizate conform nevoilor cursanților:

  • cursuri de limba japoneză;
  • cursuri de cultură japoneză;
  • cursuri de istorie a Japoniei;
  • cursuri de caligrafie japoneză;
  • cursuri de origami.

Centrul Japonez Akino este situat în centrul Bucureștiului, în zona Romană, la doar un minut de stația de metrou Romană.