Curriculum

Curriculumul Akino este conceput să asigure o pregătire corespunzătoare cursanților prin focalizarea pe competențele cheie stabilite la nivel internațional și preluarea unor practici ale școlilor japoneze.

La Centrul Japonez Akino se studiază limba și cultura japoneză, abordarea fiind una modernă, conformă metodelor de studiu japoneze, care are la bază:

 1. studiul intensiv al limbii japoneze prin utilizarea metodelor activ – participative de predare – învățare;
 2. desfășurarea activităților pe grupe mici și învățarea prin cooperare;
 3. învățarea diferențiată și utilizarea programelor de studiu individualizate conform nevoilor cursanților;
 4. dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor și abilităților de lucru individual;
 5. dezvoltarea deprinderilor de citire – înțelegere, vorbire – comunicare, ascultare și scriere;
 6. utilizarea manualelor publicate de edituri internaționale și materiale auxiliare adaptate nivelului și vârstei cursanților;
 7. implicarea cursanților în numeroase activități extracurriculare;
 8. o pregătire solidă pentru examenul Nihongo Nouryoku Shiken.

Scopul principal al Centrului Japonez Akino este acela de a asigura un nivel maxim al procesului de învățare pentru fiecare cursant prin:

 1. formarea competențelor de bază necesare conversației în limba japoneza;
 2. stimularea procesului de învățare stimulative prin implicarea cursanților în activități artistice și culturale;
 3. asigurarea dezvoltării depline a potențialului și talentelor specifice fiecărui cursant prin activități de învățare organizate individual sau în grupuri mici
 4. incurajarea fiecărui cursant sa-și pună în valoare abilitățile și cunoștințele proprii pentru a experimenta avantajele cooperării și ale sprijinului reciproc;
 5. cultivarea respectului pentru puncte de vedere și idei diferite, în cadrul unor activități de învățare bazate pe discuții, dezbateri și reflecții despre cultura și obiceiurile japoneze;
 6. crearea unui mediu educațional prietenos, în care fiecare cursant sa fie valorizat și incurajat sa participe activ la propria învățare.